در وینطیلات ارزان تر بخرید
2020-12-03
برندگان هفته نهم قرعه کشی جشنواره 100 وین مارکت
2020-12-13

برندگان هفته هشتم قرعه کشی جشنواره 100 وین مارکت

قرعه کشی دوره هشتم جشنواره 100 وین مارکت 15 آذر ماه 1399 ، ساعت 20 از شبکه دو سیما به صورت زنده و با مجری گری آقایان محسن آزادی و میثم درویشان پور اجرا شد.

این قرعه کشی دو برنده 50 میلیون تومانی داشت که شماره کد قرعه کشی شده ایشان به شرح ذیل است.

با برندگان 50 میلیون تومانی از طرف شرکت وین مارکت تماس تلفنی گرفته می شود تا جهت دریافت هدیه به ستاد مرکزی وین مارکت در تهران مراجعه نمایند.

همچنین این قرعه کشی، 100 برنده 1میلیون تومانی هم داشت که کد قرعه کشی برندگان را در لینک زیر مشاهده نمائید.

لیست برندگان 100 جایزه 1میلیون تومانی

برای برندگان 1میلیون تومانی از طرف شرکت وین مارکت پیامکی از همان سرشماره ای که کد قرعه کشی دریافت نمودند ارسال خواهد شد و مدارک و نحوه دریافت جوایز اعلام خواهد شد.

سرشماره دریافت پیامک 10002147 است و تماس از سایر شماره ها معتبر نیست.

برای دریافت جوایز لطفا فاکتور خرید را نزد خود نگه دارید.

امیدواریم همه شما برندگان بعدی ما باشید.

قرعه کشی شنبه ها راس ساعت 20 از شبکه دو سیما