فروشگاه زنجیره ای وین مارکت همواره به دنبال نیروهای مستعد و توانمندی است که در مسیر موفقیت این شرکت پیشرو و علاقه مند باشند. 

درصورتی که در خود توانایی پیشرفت را می بینید خوشحال می شویم در مسیر خدمت رسانی به میهن عزیزمان با ما همراه شوید.


فروشگاه زنجیره ای وین مارکت همواره به دنبال نیروهای مستعد و توانمندی است که در مسیر موفقیت این شرکت پیشرو و علاقه مند باشند. 

درصورتی که در خود توانایی پیشرفت را می بینید خوشحال می شویم در مسیر خدمت رسانی به میهن عزیزمان با ما همراه شوید.


در صورتی که ملک تجاری دارید که مناسب برای تبدیل به یک فروشگاه زنجیره ای است می توانید از طریق فرم اجاره ملک به وین مارکت ما را در جریان بگذارید.
در صورتی که ملک تجاری دارید که مناسب برای تبدیل به یک فروشگاه زنجیره ای است می توانید از طریق فرم اجاره ملک به وین مارکت ما را در جریان بگذارید.
در صورتی که صاحب صنعت یا کالای با کیفیتی هستید که شرایط ارائه در فروشگاه های زنجیره ای وین مارکت را دارد از طریق فرم "تامین کنندگان " به ما اطلاع دهید تا پس از بررسی مشخصات و شرایط ، در این راستا با یکدیگر همکاری کنیم.
در صورتی که صاحب صنعت یا کالای با کیفیتی هستید که شرایط ارائه در فروشگاه های زنجیره ای وین مارکت را دارد از طریق فرم "تامین کنندگان " به ما اطلاع دهید تا پس از بررسی مشخصات و شرایط ، در این راستا با یکدیگر همکاری کنیم.