پیشنهاد ملک تجاری

در صورتی که ملک تجاری دارید که برای فروشگاه زنجیره ای مناسب است می توانید از طریق فرم ذیل نسبت به ثبت مشخصات ملک مورد نظر اقدام نمائید.
کارشناسان ما پس از بررسی با شما تماس خواهند گرفت.

ملک باید تجاری و حداقل 160 متر مربع باشد.سایر شرایط پس از تائید کارشناسان بررسی خواهد شد.

  • لطفاً یک مقدار بزرگتر یا مساوی 0 را وارد نمایید .